30002884_00185

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm.

N:o: 16260

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Elin Lindhagen Justitierådinna Floragatan 15 Stockholm 50
Stina Jansson Tjänarinna Floragatan 15 Stockholm
Anna Lirdhagen Barnavårdsinspektör Floragatan 15 Stockholm
Anna Böttiger Fröken Floragatan 15
Emma Peterson Tjänarinna Floragatan 15 Stockholm
M. Söderberg Enkefru Floragatan 15
Betty Pettersson Massöss Floragatan 15
Lina Klingström Fru Floragatan 15
Valborg Leijer frr Floragat 17
Hulda Eriksson Barnsköterska Floragatan 15
Antal namn: 10.

Summa, Kr: -

Summa, öre: 50

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Maria W

Rad 9, jag ändrade "frr" till fru. Hon är gift.