30002884_00184

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 38940

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Hanna Jakobson föreståndarinna Lindhagensgat 9 nb 0.1
Maria Monier fru Lindhagensgat 7A 0.14
Sigrid Ein fru Lindhagensgt 11 0.1
Ester Andersson fru Lindhagensgt 21 0.1
Elin Carlsson fru Lindhagensgt 21 0.1
Hilma Lundkvist fru Lindhagensg 5 II
Alma Öhman fru Lindhagensgatan I
Alma Sundell fru Lindhagensgatan 8
Ingeborg Clemens fru Lindhagensgatan 3
A Boman fru Lindhagensgatan 3
E Andersson fru Lindhagensgatan 3
Clara Johanson fru Lindhagensgatan 5 I
Maria Johansson fru Lindhagensgatan 3 nb
Hilma Eriksson fru Lindhagensg 41
Julia Dahlin fru Lindhagensgat 41
Anna Lundmark handelsbiträde Lindhagensgatn 41
Alma Karlsson fru handelsbiträde Lindhagensg 37
Sigrid Andersson fru Lindhagensg 35
Anna Lindgren fru Lindhagensg 35
Karolina Eriksson fru Lindhagens gat 36
Ida Andersson fru Lindhagensgat 40
Hilda Karlsson fru Lindhagensgatan 40
Hilda Andersson fru Lindhagensgatan 35
Antal namn: 23

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page