30002884_00181

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 47499

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Alma Johansson fröken automatbiträde Stockholm
Sigrid Forsberg fru Sundbyberg
Signe Pettersson fru Sundbyberg
Berta Svahn fröken Stockholm
Jenny Danielson fru Sundbyberg
Hulda Nilsson fru Sundbyberg
Ingeborg Eriksson fru Sundbyberg
Karin Victor fröken Sundbyberg
Ellen Tvankne fru Sundbyberg
Hilda Sandsteld fru Sundbyberg
Gerda Jonsson Sundbyberg
Josefina Jonsson Sundbyberg
Alma Jonsson Sundbyberg
Gerda Jeppsson fru Sundbyberg
Elin Österberg fröken Sundbyberg
Karin Österberg fröken Sundbyberg
Ida Fredriksson fröken Sundbyberg
Agnes Nasson fröken Sundbyberg
Anna Nilsson fröken Spånga
Julia Gerert fru Sundbyberg
Elsa Thunberg fru Sundbyberg
Antal namn: 21

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page