30002884_00177

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn:

Ortens namn: Stockholm

N:o: 47887

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
.sa M.C. Johnzon Fröken Affärsanställd Handtverkskaseren Skeppsholmen
Mathis Gustafsson Fröken Affärsanst, Appelbergsg. 37 a
?aria Blomberg Fröken Bokförerska Uppsalagatan 16
Antal namn: 3

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page