30002884_00152

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 16858

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Sigrid Schuldheis Fröken Kontorist Riddareg. 38
Mimmi Schuldheis Fru Riddareg. 38
Maja Juhlin Fru Riddareg. 38
Antal namn: 3

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page