30002884_00150

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 16474

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Mina Johansson fru Kronobergsg 21 3tr
Teckla Jonsson fröken biträde Flemmingatan 57 nb
Hulda Kihlborg fröken biträde Flemmingatan 59 A
Hilma Hedin fröken biträde Tomtebogatan 19
Hanna Stjerngren fröken kassörska Jerntorget 83
Hilda Peterson fröken Flemmingatan 57
Anna Wahlgren fröken biträde Flemmingatan 57
Hulda Carlson fru Fleminggat 59 A
Lilly Ljungman skådespelerska Fleminggat 59 A
Eufrosyn Janson fru Kronobergsg 17 a
Emelia Petterson fru Kranskrysgatan 17
Anna Liljegren fröken Kronehögsg 17
Ester Pettersson fröken Kronobergsgatan 17
Josefina Magnusson fru Kronobergsg 17
Wilhelmina Elfgren fru Kronobergsgatan 17
Helga Svensson fröken Kronobergsgatan 17
Anna Eriksson fru Kronobergsg 17
Ingeborg Eriksson fröken Kronobergsg 17
Dagmar Pettersson fru Kronobergsgatan 17
Karin Jansson fröken Kronobergsgatan 17
Carolina Jonsson fru Kronobergsg 17
Ida Franke fru Kronobergsgatan 17
Lina Larsson fröken Kronobergsgatan 17
Antal namn: 23

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page