30002884_00135

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 13035

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Olsson Fröken Norrbakagatan 15
Amanda Petterson Fröken Norrbakagatan 15
Augusta Eriksson Fru Helsingatan. 8
Jenny Magnusson Fröken Helsingegatan 8
Sara Magnusson Fru Helsingegatan 8
Ada Magnusson Fröken Hälsingegatan 8
Emelia Nyholm Fru Helsingegatan 8
Elsaly Nyholm Fröken Helsingegatan 8
Kerstin Boden Fröken Helsingegatan 8
Amanda Johanson Fru Helsingegat 8
Maja Mattsson Fröken Helsingegat 8
Anna Svensson Fröken Helsingegat 8
Mia Svensson Fröken Helsingegat 8
Antal namn: 13

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: [överst:] 22

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page