30002884_00118

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50551

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Hansson Fröken Hårarbeterska Bengt Äkehjelmsg 5
Elin Karlsson Fru. Sköter Hemmet Bengt Äkehjelmsg 5
Elin Gustafsson Fru Sköter Hemmet Bengt Äkehjelmsg 5
Augusta Lundkvist Fru Sköter Hemmet Bengt Äkehjelmsg 5
H.W Sundelin Fröken Sköter Hemmet Bengt Ekehjelmsg. 13.
Anna Ekroth Fru Sköter Hemmet Bengt Ekehjelmsg 13
Anna Tillbom Fru Bryggeriarbeterska Bengt Ekehjelmsg 13
Emma Laurell Fru Sköter hemmet Timmermansgatan 37
Elin Eriksson Fru Sköter hemmet Bengt Ekehjelmsg 13
Emma Ohlqvist Fru Sköter hemmet Timmermansg 41
Elisa Palm Fru Sköter hemmet Timmermansgata 41
Anna Pettersson Fru Sköter hemmet Timmermansgata 41
Anna Lundvist Fru Sköter hemmet Timmermansg. 41.
Elin Molin Fru Sköter hemmet Timmermansg 41
Ellen Gustafsson Fru Sköter hemmet Timmermansg 41
Emma Carlsson Fru Strykerska Högbergsga 47
Hilma Melin Fröken Strykerska Lundagatan 25
Maria Broo Fru Sköter he. Högbergsg 47 2 T
Anna Rosén Fru Sköter he. Högbergsg 47
Elin Wåhlin Fru Sköter he. Högbergsg 47
Edit Karlsson Fru Sköter he. Högbergsg 47
Karolina Larson Fru Sköter he. Högbergsg 47
Betty Ljunggren Fru Sköter he. Högbergsg 47
Mari Erikson Fru Högbergsg 47
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page