30002884_00113

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50722

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Ida Dahlstedt Fru Tvätterska Badstugatan 7 1 tr ö g
Johanna S. Åström Fru Bastugatan 7 1 tr
Ruth Jansson Fru Bastugatan 7 2 tr
Albertina Möller Fru Bastugatan 7 1 tr
Hildegard Eklund fru Tavastg. 2 n b
Elin Sjöblom fru Maria Trap.gr.5
Emma Eriksson fru Tavastgan. 6 n b
Amelia Wretlind Tavastgatan 6 2 tr
Antal namn: 8

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet: 19 de roten.

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page