30002884_00108

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 42764

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Frida Lindeman Fröken Sömmerska Baggengatan 18
Liddy Lindeman Fröken Hushållerska Baggengatan 18
T. Torines Fru Mekaniker, Symaskinerepratis Bränkyrkogat. 11
Augusta Stenberg Fru Sömmerska Sandbergstvärgan.
Hilma Olsson Fröken Kokkerska Sambergstvärgan.
Constance Lindgren Fru Karlsstigen 3 . Dufbo
Ida Karlsson Enkefru Handelsidkerska Österlånggatan 47
Karin Jonsson Fru Nykoxa, Sturehov
Augusta Skröder Fru Kafeidkerska Badstugat.1
Nanny Olofson Fröken Uppasserska Badstugat.1
Frida Nilsson Fröken Jungfru Badstugatan 1 född 1895
Anna Andersson Fru Södermannag. 44
Anna Andersson Fru Bränkyrkogt.13
Sofia Vättebärg Fru Bränkyrkogan 8.
Ella Öberg Fru Brännkyrkogatan 11
Anna Eriksson Fru Brännkyrkagatan 11
Hilda Franklin Fru Brännkyrkag. 9
Hilma Gyllensten Helgalunden 2. a
Selma Erlansson Högbergsgatan 31
Harriet Erlandsson Hogbergsg. 31
Hanna Jonsson Fru Brännkyrkogatan 5
Ebba Rosdahl Fru Hornsgatan 180
Ada Oldberg Brännkyrkogat. 2 a
Anna Palmgren Fru Trikåstickerska Hemfosa Östervik
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page