30002884_00086

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 15231

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Jenny Bergqvist Fru Dalagatan 21
Anna Mattisson Fru Dalagatan 21
Ebba Erikson Fröken Skrifbiträde Hagagatan 52 III
Kerstin Widlund Fru Upplandsg. 71
Hanna Dittmer Fru Frejgatan 61
Anna Lindberg Fru Upplandsgat. 61
Greta Johansson Arbeterska Freygatan 61 2tr
Tekla Johansson Fru Freygatan 61 2tr
Kerstin Johanson Frejgatan 61 3 tr
Greta Bång Fru Frejgatan 61 3 tr
Elin Magnusson Fru Frejgatan 61 3 tr
Mina Hallberg Fru
Hildur Dahl Fru Frejgatan 61 1 tr
Maria C. Karlsson fru Frejgatan 61
Maria Sandin Fröken Städerska Upplandsgt. 61
Emma Pey
Charlotta Andersson Fru Uplandsgatan 71
Elin Heiron Fru Frejgatan 55
Leonora Bogsjö? Sömmerska Uplandsgatan 71
Jenny Lindman Sömmerska Upplandsgatan 71
Clara Wahlström Sömmerska Upplandsgatan 71
Ellen Lundin Uppasserska Frejgt. 59
Walborg Vestin? Uppasserska Frejgatan 59
Selma Eriksson jungfru Frejgatan 59
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page