30002884_00085

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50752

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Gustafon Fröken Husålerska Hagbergsgatan 49, 1 A
Maria Nilsson Fru Stickerska Timmermansg. 37
Elna Persson Fru Timmermansgat. 37
Selma Jansson Fröken Hushållerska Götgatan 52
Krestina Wretmark Skoter hemmet Bektekenhjelmsgatan 17
Gerta Alm Hustru Sköter hemmet Prästgårdsgat. N 7 n.b.
Kristina Jonsson Fru Sköter hemmet Fredmansgatan 6 B
Maja Wiklund Fru Sköter hemmet Prestgårdsg. 6
Frida Janson Fru Sköter hemmet Prestgårdsg. 6
Wilhelmina Backman Fru Sköter hemmet Prestgårdsg. 6
Hilda Jonsson Fru Sköter hemmet Fredmansg.2
Maria Karlson Fru Sköter hemmet Fredmansg.2
Fanny Regström Fru Sköter hemmet Fredmansg.2
Amanda Boström Fru Sköter hemmet Kvarngatan 14
Hilma Söderman Fru Sköter hemmet Fredmansga.2
Sophi Björklund Fru Sköter hemmet Kvangatan 14
Frida Höijer Fru Sköter hemmet Kvarngatan 14
Elin Salomonsson Frö Sköter hemmet Kvarngatan 14
Dagmar Käll Fröken Sköter hemmet Kvarngatan 14
Wilhelmina Käll Fru Sköter hemmet Kvarngatan 14
Elisabet Sögren Fru Sköt hem Kvarngatan 14
Mathilda Zetterström Fru Kvarngatan 14
Matilda Nilsson Fröken Kvarngatan 14
Charlotta Berggren Fru Kvarngatan 16
Antal namn:

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page