30002884_00066

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms Öfverståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 17071

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Maria Zander Fröken Handelidkerska Upplandsgatan 36
Karin Pierre Fröken Sömmerska Roslagsgatan 53
Anna Zander Fröken Sömmerska Upplandgatan 36
Viktoria Andersson Fröken Sömmerska Luntmakaregatan 26
Herta Kjellborg Fru Uplandsgatan 36
Signe Wadström Fru Uplandsgatan 36
Göta Hellberg Fröken Jungfru Uplandsgatan 36
Ester Nilson Fröken Handelsbiträde Torsgatan 23
Ellen Appelin Fröken Kontorsskrifvare Kammakaregatan 30
Tora Kjellberg Fröken Kontorsskrifvare Sturegatan 64
Hilda Dahlberg Fröken Kontorsskrifvare Handtverkaregat. 8
Elisabeth Claësson Fröken Kontorsskrifvare Kungsholmsgat. 31
Astrid Sjöman Fröken Kontorsskrifvare Lidingö villastad
Jenny Andersson Fröken Jungfru Kammakaregatan 29
Anna Appelin Fröken Bokhållare Kammakaregatan 29
Lisa Sundstedt Fröken Kontorsdrivare Heimdalsg. 4
Agnes Zimmerman Fröken Kontorsdrivare Rörstrandsg. 48
Wendla v. Baumgarten Fröken Lärarinna Uppsalag. 6
Märtha Lilljebjörn Fröken Lärarinna Sturegatan 60
Anna Dolk Fröken Lärarinna Grevgatan 12
Helga Ullman Fröken Lärarinna Blekingegat. 37
Hildegard Widberg Fru Norrviken
Gerda Widberg Fröken Ritbiträde Norrviken
Augusta Ohlson Norrviken
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Please sign in to write a note for this page

Monir Elias Bounadi

Önskar hjälp att tyda några namn.

evabirgitta

2. Pierre
9 Appelin
14 Jenny
16 Lisa
18. Baumgarten
20. Dolk ?

Monir Elias Bounadi

Ändrat. Tack!

Maria W

Rad 6, jag hittar henne inte i rotemansarkivet men håller med om din tolkning
Rad 7, Göta
Rad 10, håller med om Tora
Rad 13, jo det finns en fröken Astrid Sjöman på Lidingö

Monir Elias Bounadi

Tack Maria!