30002884_00065

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 17073

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Martina Gynther Fröken Observatoriegat. 8
Gertrud Gusstafsson
Selma Erickson Fru Portvakt
Tora Cherlin Fröken
Agnes Hansson Fru
Sophia Hedström Fru
Ellen Johansson Fröken Handelsidkerska Uplandsgat. 34
Agnes Johansson Fröken Handelsidkerska Uplandsg. 34
Augusta Björkström Fröken Uplandsgatan 34
Ester Kumlin Fröken Upplandsgatan 34
Teresia Sjögren Fröken Dalagatan 35
Anna Andersson Fröken Upplandsgat. 34
Anna Bergqvist Fröken
Maria Walter Fröken Kontorsskrivare Tulegat. 21.
Amy Sjöbom Fröken Kontorsskrivare Skånegat. 86
Aina Charpentier Fröken Kontorsskrivare Kungsholmsgtn. 30
Astrid Blombergsson Fröken Kontorsskrivare Drottningsholmsvägen 5
Agda Ström Fru Kontorsskrivare Nybrogatan 42
H. Svenson Fröken Kontorsskrivare Strymansgatan 9
V. von Goeben Fröken Kontorsskrivare Handtverkaregat. 26
Celinda jöbom Fru Skånegatan 86
E. Moberg Fröken Skånegatan 86
A. Zetterberg Fröken Kontorist Skånegatan 86
Svea Lindkvist Fru Koksgatan 27 A
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page