30002884_00015

OverviewTranscribeVersionsHelp

Facsimile

Transcription

Status: Needs Review

Länets namn: Stockholms överståthållarskap

Ortens namn: Stockholm

N:o: 50563

Förnamn Efternamn Titel Yrke Adress Bidrag, Kr Bidrag, öre Födelseuppgift*
Anna Johansson Fröken Affärsbiträde Timmermansg 6
Hildur Andersson Fröken Kassörska Timmermansg 6
Hanna Olsson Fröken Resturatris Timmermansgatan 2B
Sofia Granlund Fru Timmermansgatan 2 II
Maria Boucher Fröken Fabriksarba Timmermansgat 2B
Hilma Boucher Fröken Fabriksarba Timmermansgat 2B
Hulda Jansson Fru Timmermangat 2
Helga Lindbom Fru Timmermansgt. 2 III 1895
Anna Ahlgren Fröken Timmermansgt 2 II
Augusta Amale Kron Bastugatan 48
Hilma Johansson Fru Badstugatan 48 nb
Ingeborg Sjögren Fru Badstugatan 48 1tr
Carolina Jackobsson Fru Badstrugtan 48 1tr
Alma Johansson Fru Badstugatan 48 1tr
Johanna Sofia Fru Badstugatan 48 1tr
Hilma Wester Fru Badstugatan 48 nb
Malvena Wallén Fru Badstugatan 48 2tr
Stina Källholm Fru Badstrugatan 48 1tr
Anna Jernström Fru Badstrugatan 48 2tr
Emma Lund Fru Badstrugatan 48 nb
Emmy Hallin Fröken Fanriksarbeta Tavastgatan 48 nb
Elina Hedlund Kattgränd 3 1 trap
Ruth Hedlund Kattgränd 3 1 trap
Selma Pettersson Fru Badstrugatan 23 nb
Antal namn: 24

Summa, Kr:

Summa, öre:

Övriga anteckningar i dokumentet:

Notes and Questions

Nobody has written a note for this page yet

Please sign in to write a note for this page