Recent Activity by Tobias Dahlqvist

Tobias Dahlqvist marked 30002884_00614 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist edited 30002884_00614 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist edited 30002884_00616 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist marked 30002884_00616 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist edited 30002884_00616 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist edited 30002884_00616 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist marked 30002884_00625 as needing review in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist marked 30002904_00470 as needing review in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002904_00470 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002904_00468 as needing review in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002904_00468 in Kristianstads län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00521 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00521 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00166 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00166 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00166 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00250 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00272 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist added a note to 30002885_00299 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Uppdatering, Guldbodös måste det vara, men adressen kvarstår.”Note Added
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00299 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00299 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00299 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00299 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist added a note to 30002885_00299 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3: osäker på yrke och adress.”Note Added
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00319 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00319 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00323 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00323 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00344 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00344 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00348 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00348 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00471 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00471 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00474 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00474 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist added a note to 30002885_00160 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Ja, möjligtvis...”Note Added
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00160 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00160 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist added a note to 30002885_00160 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2: stämmer in på Kristiana Cecilia Lovisa Flodmark Hahn, men osäker på vad det egentligen står.”Note Added
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00160 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00158 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00158 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00157 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00157 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00145 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00145 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist marked 30002885_00142 as needing review in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tobias Dahlqvist transcribed 30002885_00142 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tobias Dahlqvist edited 30002885_00424 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited