Recent Activity by Brittatorp

Brittatorp transcribed 30002888_00036 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp transcribed 30002888_00034 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp added a note to 30002888_00034 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Står 1 öre efter rad två, men ingen summa i summeringen.”Note Added
Brittatorp marked 30002888_00033 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Brittatorp transcribed 30002888_00033 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp marked 30002888_00032 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Brittatorp transcribed 30002888_00032 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp added a note to 30002888_00029 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Adress?”Note Added
Brittatorp transcribed 30002888_00029 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp transcribed 30002888_00027 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp added a note to 30002888_00027 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21 (tolkningsförslag?) Gilda eller Hilda Petersén”Note Added
Brittatorp marked 30002888_00022 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Brittatorp reviewed 30002888_00022 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Brittatorp marked 30002888_00022 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Brittatorp transcribed 30002888_00022 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp reviewed 30002888_00021 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Brittatorp reviewed 30002888_00021 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Brittatorp edited 30002888_00021 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Brittatorp marked 30002888_00021 as needing review in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Brittatorp transcribed 30002888_00021 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Brittatorp edited 30002888_00004 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Brittatorp added a note to 30002888_00003 in Malmöhus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Håller med Widerström.”Note Added