Recent Activity by Maria W

Maria W edited 30002885_00770 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W added a note to 30002885_00777 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack, ändrat.”Note Added
Maria W edited 30002885_00777 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W edited 30002885_00772 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W added a note to 30002885_00772 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Rad 23 vore bra med fler idéer för.”Note Added
Maria W edited 30002885_00803 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W added a note to 30002885_00803 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Jag undrar om det inte Hilma (inte Helene) och nummer 12, även om jag inte hittar henne.”Note Added
Maria W added a note to 30002885_00755 in Stockholms stad och län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 ska vara Tavastgatan 37 (39 finns inte). Förnamnet bör vara Maria, skrivet med ett "glest" M. Det finns en med rätt namn på adressen. Rad 21, jag tror att det är Skånberg även om jag inte hittar henne i registren.”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00274 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Åh, tack! ”Note Added
Maria W edited 30002886_00712 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W added a note to 30002886_00275 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Precis! Nån som har idéer?”Note Added
Maria W added a note to 30002884_00312 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Kappsömmerska och Ericsson, tycker jag att det ser ut som!”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00214 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8, Maina! Rad 15, det finns en Vendla Petersd-r i rotemsnarkivet, så det står vl Petteson här”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00274 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 14, jag skulle spontant säga 11 eller kanske 21. Det finns en enda Charlotta Pettersson som bor på Kungsholmsgatan med ett nummer som slutar på 1 - men hon har bott i både nummer 11 och 21... Rad 13, hittar ingen Greta på hela gatan som kan p...”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00275 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag hittar inte heller något yrke på henne. Jag har kollat alla original på Arkiv digital. Amarduslinderska? (vad det nu kan vara... google kan inte hjälpa till, blir inga träffar). Fler idéer?”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00200 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 14, jag undrar om det kan vara Lilly Gerdin (med ett lite liggande G). Tyvärr hittar jag henne inte. ”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00140 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Aha! Ett tips: I rotemanssökningen så skriver jag ofta bara delar av orden. T ex "mo" eller "vist", så får man med både Moqvist och Mokvist. Om man letar efter en Carlsson, men inte vet stavningen, så skriver jag "arls".”Note Added
Maria W added a note to 30002884_00323 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1, yrke slutar på Inst. Jag tippar Kungliga Gymnastiska centralinstitutet. Rad 3 skulle man väl behöva kolla i originalet.”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00140 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Stämmer bra! Rad 14, det finns en Gustafva Kjellin i rotemannen så Kjällin ser bra ut. Rad 6, Johanna Moqvist finns också i rotemannen.”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00155 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 11, är det kanske Torsgatan? ... jo! Maria Roman bor där. Förresten, rad 1 Kindstugatan.”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00200 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Haha, det ar schwung i den handstilen! Egentligen tycker jag att det slutar på -strand. ”Note Added
Maria W added a note to 30002886_00202 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Är det nån som har försökt förtydliga? Det skulle kunna stå stå Elsa Thelin Helin ungefär. Svårt!”Note Added
Maria W edited 30002886_00450 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W marked 30002886_00450 as needing review in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Maria W added a note to 30002886_00450 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Vad tror ni om rad 9... hon kan väl inte heta Bathlie Sallow?”Note Added
Maria W edited 30002886_00450 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W added a note to 30002886_00450 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2: håller ni med om att det står Dito och sen 50 öre? Summeringen blir tyvärr fel. Alternativet är att det står en förkortning för Drottninggatan 50, eller Brunnsgatan 50, men där finns ingen med rätt namn.”Note Added
Maria W edited 30002886_00450 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W transcribed 30002886_00450 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Maria W edited 30002886_00402 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W marked 30002886_00402 as needing review in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Maria W edited 30002886_00402 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W edited 30002886_00402 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W edited 30002886_00402 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W edited 30002886_00402 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W transcribed 30002886_00402 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Maria W edited 30002886_00324 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W marked 30002886_00324 as needing review in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Maria W added a note to 30002886_00324 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 15, adressen. Vad tror ni om II ?”Note Added
Maria W edited 30002886_00324 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W edited 30002886_00324 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W transcribed 30002886_00324 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Maria W edited 30002886_00347 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W marked 30002886_00347 as needing review in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Maria W edited 30002886_00347 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W transcribed 30002886_00347 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Maria W edited 30002886_00336 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Maria W marked 30002886_00336 as needing review in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Maria W added a note to 30002886_00336 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21, vad står det sist i adressen?”Note Added
Maria W edited 30002886_00336 in Stockholms stad och län – del 3 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited