Recent Activity by Tove

Tove added a note to 30002884_00004 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag valde att för tillfället placera "fru" i titel-kolumnen för de kvinnor där det står istället för förnamn. för att undvika att "Fru" loggas som ett namn. Men bör kanske göras annorlunda”Note Added
Tove edited 30002884_00004 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tove edited 30002884_00004 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tove edited 30002884_00004 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tove added a note to 30002884_00004 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2: - Yrke/titel: Svårtolkad bokstav, ser ut som ett e följt av ett r eller n, baserat på resten av bokstäverna som skrivits av personen - Adress: 2:an skulle även kunna vara en 7:a”Note Added
Tove transcribed 30002884_00004 in Stockholms stad och län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tove joined I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttCollection Joined