Recent Activity by Anette Rydberg

Anette Rydberg edited 30002896_00375 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Anette Rydberg added a note to 30002896_00375 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack! Ändrar till Gully Gustafson.”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00375 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00375 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00375 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7, Förnamn, Efternamn?”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00374 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00374 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00374 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 11, Förnamn?”Note Added
Anette Rydberg edited 30002896_00371 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Anette Rydberg marked 30002896_00373 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00373 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00373 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2, Adress? Rad 3, Efternamn? Rad 5, Efternamn? Rad 18, Adress?”Note Added
Anette Rydberg edited 30002896_00371 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Anette Rydberg reviewed 30002896_00371 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Anette Rydberg reviewed 30002896_00371 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Anette Rydberg edited 30002896_00372 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Anette Rydberg transcribed 30002896_00372 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg marked 30002896_00372 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg added a note to 30002896_00372 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2, Efternamn?”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00371 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00371 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00371 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1, Förnamn?”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00370 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00370 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00370 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21, Förnamn?”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00369 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00369 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg marked 30002896_00368 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00368 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00368 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 11, Yrke?”Note Added
Anette Rydberg added a note to 30002896_00365 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Personen som är överstruken förekommer på namnlista nr. 2968, rad 17.”Note Added
Anette Rydberg transcribed 30002896_00367 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg marked 30002896_00367 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg marked 30002896_00365 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00365 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00365 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10, Efternamn Karlsson? ”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00363 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00363 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00363 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 12, Efternamn? Rad 13-16, Yrke? Rad 20, Förnamn?”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00362 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00362 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00362 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1, Efternamn?”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00361 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00361 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg added a note to 30002896_00361 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4, Yrke, Tjänarinna/Tjenarinna? Rad 19 och 20, Adress?”Note Added
Anette Rydberg marked 30002896_00360 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg added a note to 30002896_00360 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3, Förnamn? Rad 17 och 23, Efternamn?”Note Added
Anette Rydberg transcribed 30002896_00360 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Anette Rydberg marked 30002896_00359 as needing review in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Anette Rydberg transcribed 30002896_00359 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed