Recent Activity by Tulipasylvestris

Tulipasylvestris marked 30002901_00124 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00124 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00124 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäker med namnet i rad 14 och efternamnet i rad 20.”Note Added
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00122 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00122 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00122 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäker med efternamnet i rad 5”Note Added
Tulipasylvestris edited 30002901_00121 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris marked 30002901_00120 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00120 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00119 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris edited 30002901_00119 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00119 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9: Henny Adresserna: Jag misstänker att det handlar om Nygatan no 155.”Note Added
Tulipasylvestris edited 30002901_00118 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris marked 30002901_00118 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00118 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Osäkert med efternamnet i rad 5 och förnamnet i rad 23”Note Added
Tulipasylvestris added a note to 30002910_00076 in Kronobergs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Jag tycker det ser ut som hon tänkte skriva Börjesgård (det första r:et ser likadant ut som r:et i gård).”Note Added
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00118 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris edited 30002901_00117 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00117 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00117 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris edited 30002901_00116 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00116 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00116 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00115 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00115 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00115 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21: Uppgifterna genomstrukna”Note Added
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00114 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00114 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris edited 30002901_00112 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris marked 30002901_00113 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris edited 30002901_00113 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00113 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 22: Efternamn otydligt”Note Added
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00112 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00112 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00111 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5, 8, 9: Efternamnen otydliga”Note Added
Tulipasylvestris marked 30002901_00111 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00111 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris edited 30002901_00110 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris marked 30002901_00110 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00110 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3: Förnamn otydligt”Note Added
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00110 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Uppgifterna i rad 6 genomstruken.”Note Added
Tulipasylvestris marked 30002901_00109 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris edited 30002901_00109 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00109 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 16: Jag tror att hon hette Maria. Yrket är Elementarskola Föreståndarinna.”Note Added
Tulipasylvestris marked 30002901_00108 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris edited 30002901_00108 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00108 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris transcribed 30002901_00107 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Tulipasylvestris marked 30002901_00107 as needing review in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Tulipasylvestris added a note to 30002901_00107 in Södermanlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 20: Efternamn = Herlin? Rad 21: En del av adressen oläslig”Note Added