Recent Activity by Titti

Titti added a note to 30002902_00514 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Förnamn Hildigard S Rad 19 Förnamn Cicelia”Note Added
Titti added a note to 30002902_00451 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Efternamn förslag Pettersson ”Note Added
Titti added a note to 30002902_00013 in Blekinge län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Yrke förslag Oljeraffin.../Oljecoeffic... Rad 3 Efternamn förslag Rönnqvist (T. Eleonora f 1894 i Karlskrona)”Note Added
Titti added a note to 30002887_00011 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 13 Adress Södertelge”Note Added
Titti added a note to 30002887_00008 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 12 Titel förslag Fröken”Note Added
Titti added a note to 30002908_00332 in Jämtlands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3 Födelseuppgift Född 1894 20 år Rad 5 Yrke Hemmansäg. Rad 6 Yrke Hemmansäg. dotter Övriga anteckningar i dokumentet se tidigare ”Note Added
Titti added a note to 30002905_00107 in Skaraborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 Förnamn förslag Aina”Note Added
Titti added a note to 30002887_00004 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack för svaret!”Note Added
Titti added a note to 30002887_00004 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Kom att tänka på att det ju är av intresse hur många som skrivit på. Antal ska skrivas in oavsett om det skedde av listhanterarinnorna menar jag.”Note Added
Titti added a note to 30002890_00160 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 och 2 Adress Gröna Gatan 11.”Note Added
Titti added a note to 30002890_00164 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Förnamn förslag Anna Rad 15 Efternamn Nilson”Note Added
Titti added a note to 30002890_00155 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “OK”Note Added
Titti added a note to 30002890_00155 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Adress förslag Tostared Partille (pga otydliga bokstäver)”Note Added
Titti added a note to 30002887_00017 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 14 Efternamn Eidem (f Waenerlund 1876 i Göteborgs Kristine)”Note Added
Titti added a note to 30002887_00014 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Adress Charlottenborg Rad 24 Förnamn Olifvia”Note Added
Titti added a note to 30002887_00019 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Titel förslag Fröken ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00114 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 15 Adress Gunnilse”Note Added
Titti added a note to 30002890_00095 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 13 Efternamn förslag Krantz (Agnes Mariana Katarina f 1879 i Marstrand) Rad 20 och 21 Adress Kristinelugat. 10 Rad 22 Adress Hampgatan 66 Övriga anteckningar i dokumentet: [hö sida, sidhuvudet] Återlemn till Fru Frigga Carlbg Vasagatan 6”Note Added
Titti added a note to 30002899_00120 in Älvsborgs län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Adress förslag Lunnered -öd/Lussered -öd”Note Added
Titti added a note to 30002887_00557 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Efternamn förslag Holth/Hasth”Note Added
Titti added a note to 30002890_00071 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Förnamn förslag Berta”Note Added
Titti added a note to 30002909_00223 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Förnamn förslag H, Efternamn förslag Anker (Hulda Amanda f Landberg 1858 i Kalmar)”Note Added
Titti added a note to 30002889_00141 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Bra hittat!”Note Added
Titti added a note to 30002909_00109 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 12 Förnamn förslag Melina (M. Augusta f Johansson 1864 i Kläckeberga, sömmerska)”Note Added
Titti added a note to 30002892_00029 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 Efternamn Lundman Rad 10 Efternamn Karlson Rad 11 Efternamn Johanson Rad 12 Efternamn förslag Fallquist Rad 18 Förnamn förslag Amna/Anina, Efternamn Sievertz Rad 21 Adress förslag Fallåsen ”Note Added
Titti added a note to 30002892_00106 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 Efternamn förslag Hultqvist”Note Added
Titti added a note to 30002892_00675 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Efternamn Carlson”Note Added
Titti added a note to 30002892_00674 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3 Efternamn Anderson, Yrke Hushålerska Övriga anteckningar i dokumentet: [tv under Ortens namn] N:o 61”Note Added
Titti added a note to 30002892_00516 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “ Rad 3 Efternamn Person Rad 4 Efternamn Axelson Rad 16 Efternamn Blomquist”Note Added
Titti added a note to 30002892_00468 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 Efternamn Aronson Rad 7 Efternamn Person Rad 8 Efternamn Anderson Rad 10 Efternamn Gustafson Rad 11 Efternamn Anderson Rad 12 Efternamn Johanson ”Note Added
Titti added a note to 30002892_00093 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 och 6 Efternamn Anderson Rad 11 Efternamn förslag Brolin Rad 15 Adress Drottningat. 42”Note Added
Titti added a note to 30002892_00155 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 22 Efternamn Christenson ”Note Added
Titti added a note to 30002896_00673 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9 Förnamn Emelia”Note Added
Titti added a note to 30002896_00674 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 24 Efternamn Kindgren (f Karlsdotter 1867 i Bälaryd, Järsnäs 1910)”Note Added
Titti added a note to 30002896_00672 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21 Efternamn Pettersson ”Note Added
Titti added a note to 30002896_00670 in Jönköpings län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21 Förnamn Selma Rad 24 Förnamn Igrid”Note Added
Titti added a note to 30002892_00145 in Värmlands län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 Förnamn Elisabeth Rad 13 och 14 Efternamn Johanson ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00060 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3 Efternamn förslag Wallin/Kallin”Note Added
Titti added a note to 30002890_00053 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 och 11 Yrke ingen uppgift”Note Added
Titti added a note to 30002890_00057 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4 Efternamn Johanson Rad 5 Förnamn Alma/Almina Rad 11 Efternamn förslag Johansen Rättelse! Rad 12 tom ”Note Added
Titti added a note to 30002887_00754 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 15 Förnamn förslag Amy, Efternamn förslag Ren (Amalia Fredrika f Sundström 1854 i Stenkumla)”Note Added
Titti added a note to 30002887_00752 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 4 Adress Saltsjö Storäng”Note Added
Titti added a note to 30002889_00141 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 Efternamn Grotte (f 1860 i Norra Vånga) Rad 14 Förnamn förslag Anny Rad 21 Förnamn Augusta”Note Added
Titti added a note to 30002889_00872 in Malmöhus län – del 2 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 Adress Södra Kyrkranden 4 Rad 13 Adress Lilla Strangatan 17”Note Added
Titti added a note to 30002890_00019 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 13 Förnamn förslag Selma”Note Added
Titti added a note to 30002890_00012 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Förnamn förslag Alinde”Note Added
Titti added a note to 30002890_00008 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 11 Efternamn Törnquist Rad 21 Efternamn Erickson”Note Added
Titti added a note to 30002890_00007 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 24 Efternamn förslag Sthare”Note Added
Titti added a note to 30002890_00005 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 Förnamn Enger”Note Added
Titti added a note to 30002887_00702 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Adress Betaniner”Note Added