Recent Activity by Titti

Titti added a note to 30002890_00349 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 23 Titel Fröken ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00338 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Förnamn Nu när du skriver det ser jag att det står Minonna. Det är ju en helt överdådig krok på M, som verkligen förvillar en!”Note Added
Titti added a note to 30002890_00338 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Förnamn förslag Meinonna”Note Added
Titti added a note to 30002890_00335 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 10 och 11 Adress Stenungsund”Note Added
Titti added a note to 30002890_00335 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 Adress Spekeröd Kyrkby (överstruket e)”Note Added
Titti added a note to 30002890_00333 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 11 Förnamn Lovisa”Note Added
Titti added a note to 30002890_00309 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 19 Förnamn förslag Alma/Alina”Note Added
Titti added a note to 30002890_00276 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8 Adress Väst Mörk Lomelanda”Note Added
Titti added a note to 30002890_00256 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Adress IBAO1 Rad 2 Adress I.B.A.O.1.(Romersk) Rad 3 Adress l.B.A.N. 1(Romersk) Brämaregården”Note Added
Titti added a note to 30002890_00252 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Adress IBSG Rad 3 Adress I.B.S.G Rad 5 -11 Adress IBSG Rad 12 Adress 12 -15 Adress IBSG Rad 16 Adress I.B.I.1.(Romersk)D.”Note Added
Titti added a note to 30002890_00251 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Adress Bårarp Getinge”Note Added
Titti added a note to 30002890_00250 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Förnamn Eleonore”Note Added
Titti added a note to 30002890_00244 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Förnamn Hildegard Rad 9 Adress Hökegat 3. Rad 19 Adress Hökgatan 19 ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00242 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Efternamn Svanteson Rad 10 Adress Borgargatan 3.”Note Added
Titti added a note to 30002890_00240 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 Adress Solbacken Nol”Note Added
Titti added a note to 30002890_00236 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Efternamn förslag Sunden/Sündin”Note Added
Titti added a note to 30002890_00233 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 20 Adress Magretedal Örgryte Rad 21 Adress Magretedahl Örgryte”Note Added
Titti added a note to 30002890_00220 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3 Efternamn förslag Lindqvist”Note Added
Titti added a note to 30002890_00216 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Yrke sömerska”Note Added
Titti added a note to 30002890_00213 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 15 Efternamn Böving (Lida M. f 1879 i Anderslöv)”Note Added
Titti added a note to 30002890_00198 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 Förnamn Augusta Rad 16 Förnamn förslag Annie/Anna”Note Added
Titti added a note to 30002890_00197 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21 Förnamn Singne”Note Added
Titti added a note to 30002890_00195 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Adress Nordskjöldsgtan 15”Note Added
Titti added a note to 30002890_00193 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 21 Förnamn förslag Magda, Efternamn förslag Faust”Note Added
Titti added a note to 30002890_00180 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 13 Förnamn Anna Judit”Note Added
Titti added a note to 30002890_00168 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Efternamn förslag Zackrisson Rad 10-15, 17 och 20 Adress Riddaregatan 3 Rad 18 Adress Riddaregat 3.”Note Added
Titti added a note to 30002890_00166 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8 Efternamn Jäfvert (A. f Svensdotter 1866 i Österplana, Lundby 1910)”Note Added
Titti added a note to 30002890_00165 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 20 Efternamn Brag (O. Kristina f 1884 i Värö, Göteborgs Vasa 1910)”Note Added
Titti added a note to 30002890_00164 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Efternamn Pehrsson”Note Added
Titti added a note to 30002890_00163 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 19 Adress Blåsulgatan 2”Note Added
Titti added a note to 30002890_00158 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 Förnamn förslag Zeidla (Z. Antoinetta Minerva f Vallöf 1891 i Örgryte)”Note Added
Titti added a note to 30002890_00157 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1 Förnamn förslag Serafia”Note Added
Titti added a note to 30002890_00155 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Förnamn Förslag Matilda”Note Added
Titti added a note to 30002890_00153 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 17 Efternamn liljegren”Note Added
Titti added a note to 30002890_00154 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 23 Adress Karljohansgatan 10”Note Added
Titti added a note to 30002890_00148 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8 Förnamn förslag Hanna (Johanna Sofia f Ljunggren 1853 i Göteborgs Gustavi)”Note Added
Titti added a note to 30002887_00006 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Adress Thorekällgatan 20”Note Added
Titti added a note to 30002887_00007 in Stockholms stad och län – del 4 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 7 Efternamn Leü (L. Bergkvist Leü f 1850 i Södertälje)”Note Added
Titti added a note to 30002890_00131 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 17 och 18 Efternamn Arwidson”Note Added
Titti added a note to 30002890_00129 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Adress Prinsgatan 4”Note Added
Titti added a note to 30002890_00128 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 19 Adress Olivedahlsgatan 5”Note Added
Titti added a note to 30002890_00127 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Efternamn förslag Ericson ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00123 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 Adress förslag Källgatan 3”Note Added
Titti added a note to 30002890_00122 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 19 Förnamn förslag Hilma”Note Added
Titti added a note to 30002890_00121 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 16 Efternamn Pettersson ”Note Added
Titti added a note to 30002890_00120 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18 Yrke Handelsidkerska”Note Added
Titti added a note to 30002890_00116 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 5 Efternamn Herrmansson”Note Added
Titti added a note to 30002890_00115 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 3 Förnamn Svea Rad 12 Efternamn Peterson”Note Added
Titti added a note to 30002890_00112 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8 Efternamn Chytræus (M. Elvira f 1874 i Bäcke Älvsborgs län) Rad 11 Efternamn förslag Jörgensén”Note Added
Titti added a note to 30002890_00110 in Göteborgs och Bohus län – del 1 in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9 Efternamn Blixt (M. Josefina f Svensson 1876 i Göteborgs Gustavi)”Note Added