Recent Activity by susssz

susssz edited 30002909_00039 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00038 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00231 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz added a note to 30002909_00231 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Frågetecken på raderna 3,5 och 21. Rad 3:Då det inte framgår när listan upprättades så har förslagsvis födelseåret 1895 angetts.”Note Added
susssz edited 30002909_00231 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz transcribed 30002909_00231 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz marked 30002909_00265 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz edited 30002909_00265 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz transcribed 30002909_00265 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz added a note to 30002909_00266 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Frågetecken på rad 2,4 och 10.”Note Added
susssz edited 30002909_00266 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00266 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00266 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00266 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00266 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz transcribed 30002909_00266 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz added a note to 30002909_00267 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Flertalet frågetecken här... Raderna 7,8,13 och 17. ”Note Added
susssz edited 30002909_00267 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00267 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00267 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00267 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00267 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz transcribed 30002909_00267 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz marked 30002909_00261 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz transcribed 30002909_00261 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz marked 30002909_00262 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz transcribed 30002909_00262 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz marked 30002909_00264 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz transcribed 30002909_00264 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz marked 30002909_00277 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz added a note to 30002909_00277 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Har ändrat och tagit bort frågetecknen.”Note Added
susssz edited 30002909_00277 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00277 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz marked 30002909_00268 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz edited 30002909_00268 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00268 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz transcribed 30002909_00268 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz added a note to 30002909_00269 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 2 och rad 16: Frågetecken på adresserna. ”Note Added
susssz edited 30002909_00269 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00269 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz edited 30002909_00269 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz transcribed 30002909_00269 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz edited 30002909_00270 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz added a note to 30002909_00270 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 9: Frågetecken på efternamnet.”Note Added
susssz edited 30002909_00270 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
susssz transcribed 30002909_00270 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz marked 30002909_00271 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz transcribed 30002909_00271 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
susssz marked 30002909_00272 as needing review in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
susssz transcribed 30002909_00272 in Kalmar län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed