Recent Activity by Gert Edbertsson

Gert Edbertsson added a note to 30002911_00141 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 8: Ja det kan det.”Note Added
Gert Edbertsson edited 30002911_00141 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00081 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “rad 14 jag reder inte ut förnamnet.”Note Added
Gert Edbertsson edited 30002911_00081 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson reviewed 30002911_00045 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Reviewed
Gert Edbertsson marked 30002911_00176 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00176 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson edited 30002911_00175 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson marked 30002911_00175 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00175 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00098 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson edited 30002911_00098 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00098 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00084 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00084 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00082 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson edited 30002911_00082 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00082 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00081 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00081 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 14. Förnamn svårtolkat.”Note Added
Gert Edbertsson marked 30002911_00020 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00020 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00019 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00019 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson edited 30002911_00141 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00141 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 6 och 8 efternamn svårtolkade.”Note Added
Gert Edbertsson edited 30002911_00141 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson edited 30002911_00141 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00141 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00140 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson edited 30002911_00140 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00140 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00103 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Kata Dalström besökte Rydöbruk midsommarhelgen 1905. Andra orter i Halland var Laholm, Gullbrandstorp, Oskarström och Söndrum”Note Added
Gert Edbertsson marked 30002911_00051 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00051 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00103 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00103 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Tack för hjälpen”Note Added
Gert Edbertsson edited 30002911_00103 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00105 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 16. Förnamn svårtolkat. Någon som har en ide?”Note Added
Gert Edbertsson edited 30002911_00105 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00105 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00104 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00104 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson marked 30002911_00090 as needing review in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Needs Review
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00090 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00103 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 18. Osäker på Hannas efternamn. Jag tycker det står Vassberg. Är det så?”Note Added
Gert Edbertsson edited 30002911_00103 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Edited
Gert Edbertsson added a note to 30002911_00106 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträtt, saying “Rad 1. Annas efternamn svårtolkat. Någon som har en ide?”Note Added
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00106 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed
Gert Edbertsson transcribed 30002911_00103 in Hallands län in I demokratins namn – kvinnorna som krävde rösträttPage Transcribed